organya xperience

Organyà Xperience, escola de parapent i activitats de muntanyacurs de descoberta

Descobreix el món del parapent amb aquest curs de descoberta i en cas de dubte acabis de decidir si hi vols aprofundir. En aquest curs aprens a aixecar, controlar la vela i accelerar fins a desenganxar els peus del terra. Farem un vol biplaça didàctic on gaudiràs de la sensació d'ingravidesa amb un vol d'uns 350m d'alçada. Realitzarem classes teòriques bàsiques amb visualització de vídeos didàctics per tal de facilitar l'aprenentatge de la mecànica de vol.
Tots els cursos els realitzen monitors titulats per la Federació Aèria Catalana i consten en el registre de professionals de l'esport. Aquest curs té una duració de dos dies i consta d'unes 8 hores de pràctica i 2 de teòrica i si decideixes continuar amb el curs d'iniciació es descomptarà el preu d'aquest curs.
El preu inclou: Parapent d'iniciació, cadira d'escola, casc, ràdio pel guiatge, assegurança de responsabilitat civil i material didàctic.

Preu 260€.

Més informació a info@organyaxperience.cat


Tots els cursos els realitzen monitors titulats per la F.A.C.

CURS INICIACIÓ

Viuràs l'experiència dels teus primers vols sol, aprendràs a practicar al terra la mecànica per a l'envol i l'aterratge. Realitzarem un biplaça didàctic i ens recolzarem amb una sèrie de classes teòriques i la visualització de vídeos didàctics.

Duració

6 dies, 10 vols (un biplaça didàctic), 18 hores de pràctica i 6 de teòrica. El preu inclou: Parapent d'iniciació, cadira d'escola, casc, radio pel guiatge i llibre de vol.

CURS DE PROGRESSIÓ

Agafaràs seguretat amb el parapent, reforçaràs coneixements començaràs a fer vols d'alçada, controlar els moviments que produeixen les ascendències i a efectuar maniobres per a perdre alçada. Realitzarem un biplaça didàctic on es mostraran totes les maniobres, ens recolzarem amb una sèrie de classes teòriques i la visualització de vídeos didàctics.

Duració

6 dies, 20 vols (un biplaça didàctic), 22 hores de pràctica i 2 hores de teòrica.
El preu inclou: Parapent d'iniciació, cadira d'escola, casc, radio pel guiatge.Imprescindible tenir el curs d'iniciació i el llibre de vol amb els vols signats per una escola.

curs de perfeccionament

Agafaràs seguretat amb el parapent, reforçaràs els coneixements adquirits en els cursos anteriors i començarà s a realitzar vols d'alçada en hores d'ascendència tèrmica. Começaràs a controlar els moviments que produeixen les ascendències i a efectuar maniobres per a perdre alçada. Prepararem l'exàmen d'alumne avançat que realitza la F.A.C.
Realitzarem un biplaça didàctic on es realitzaran totes les maniobres, ens recolzarem en una sèrie de classes teòriques i la visualització de vídeos didàctics.

Duració

6 dies, 20 vols (un biplaça didàctic), 22 hores de pràctica i 2 hores de teòrica.
El preu inclou: Parapent d'iniciació, cadira d'escola, casc, radio pel guiatge. Imprescindible tenir el curs d'iniciació i el llibre de vol amb un mìnim de 30 vols, signats per una escola.